| मुख्य पृष्ठ | शाखा | अभिप्राय | करीयर | आमच्याशी संपर्क साधा | साइट मॅप |


                                           

सेवा आणि सुविधा

 • लॉकर सुविधा.     

 •          १) गिरगांव
           २) घाटकोपर (पश्चिम)
           ३) बोरीवली
           ४) दहिसर
           ५) घाटकोपर (पूर्व)
           ६) ठाणे
           ७) खारघर
           ८) हडपसर (पुणे)
           ९) सासवड (पुणे)
 • फ्रँकिंग सुविधा.    

 •          १) दादर
           २) भायखळा
           ३) ठाणे


 • इ फ्रँकिंग सुविधा सर्व शाखांमध्ये.


 • एटीएम कार्ड सुविधा.

 •          १) गिरगांव
           २) घाटकोपर (पूर्व)
           ३) गोरेगांव
           ४) बोरीवली
           ५) ठाणे
           ६) खारघर
           ७) हडपसर (पुणे)
           ८) सासवड (पुणे)

 • आरटीजीएस / एनईएफटी सुविधा

 • रुपे एटीएम कार्ड सुविधा

 •          भारतातील इतर बँकांच्या १,८४.००० पेक्षा जास्त ए. टी. एम. मध्ये रूपे कार्ड वापरु शकता.
           पहिल्या पाच व्यवहारावर शुल्क नाही


 • आधार लिंक डी बी टी एल व्यवहार

 •         आधार लिंक वापरून आपण थेट सवलत आपल्या बँकखात्यात जमा करू शकता जसे, गॅस सवलत आणि इतर.


 • प्रधान मंत्री जीवन ज्योती विमा योजना

 •         जीवन विमा रु. २ लाख.


 • प्रधान मंत्री सुरक्षा विमा योजना

 •         अपघात विमा रु. २ लाख.


 • सामान्य विमा

 • मोफत एसएमएस सुविधा

 • कोणत्याही शाखेतून व्यवहार करण्याची सुविधा.

 •          आमच्या १३ शाखांमध्ये आपल्या कोणत्याही खात्याचा व्यवहार करु शकता
map

पत्ता : २१७, राजा राममोहन रॉय रोड,
गिरगांव,मुंबई-
४०० ००४