| मुख्य पृष्ठ | शाखा | अभिप्राय | करीयर | आमच्याशी संपर्क साधा | साइट मॅप |


                                           
     

शाखा

     


गिरगांव
(एटीएम व सुरक्षित जमा कक्ष सुविधा )पत्ता :
२१७,राजा राममोहन रॉय रोड,  गिरगांव,मुंबई-४०० ००४,
महाराष्ट्र.

शाखा व्यवस्थापक :
श्री. श्रुती टी. यादव

दूरध्वनी :

९१-०२२-२३८६ ६३३९
९१-०२२-२३८९ १५९५

वेळ :
 १०.०० ते २.००
४.०० ते ६.००

ई-मेल :

girgaum@deccanbank.com

     

दादर
(फ्रँकिंग सुविधा )
पत्ता :
बिस्मिल्ला बिल्डिंग, पहिला मजला, रानडे रोड, दादर (पश्चिम), मुंबई-४०० ०२८, महाराष्ट्र.

शाखा व्यवस्थापक :
श्री. विजय व्ही. गोवळकर

दूरध्वनी :

९१-०२२-२४२२ १७३५
९१-०२२-२४३८ ४८८९

वेळ :
 १०.०० ते २.००
४.०० ते ६.००

ई-मेल :

dadar@deccanbank.com

     

भायखळा
(फ्रँकिंग सुविधा )

पत्ता :
१५४/१६४-ए, भीमा सदन, डॉ. आंबेडकर रोड, घाटकोपर (पश्चिम), भायखळा (पूर्व), मुंबई-४०० ०२७, महाराष्ट्र.

शाखा व्यवस्थापक :

श्री. आनंद सावंत

दूरध्वनी :

  ९१-०२२-२३७५ ५१७८
 ९१-०२२-२३७४ ०२८०

वेळ :
 १०.०० ते २.००
४.०० ते ६.००

ई-मेल :

byculla@deccanbank.com

     

घाटकोपर (पश्चिम)
(एटीएम व सुरक्षित जमा कक्ष सुविधा )

पत्ता :
नीलकंठ आनंद अपार्टमेंट्, महात्मा गांधी रोड, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई- ४०० ०८६, महाराष्ट्र.

शाखा व्यवस्थापक :

कु. शुभांगी काशीद

दूरध्वनी :

९१-०२२-२५१४ ९९४६
 ९१-०२२-२५१६ ५८७०

वेळ :
 ९:३० ते १.३०
४.०० ते ६.००

ई-मेल :

ghatkoparw@deccanbank.com

     


गोरेगांव
(एटीएम)पत्ता :
जयकर स्मृती, आरे रोड, गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई- ४०० ०६२,
महाराष्ट्र.


शाखा व्यवस्थापक :

श्रीमती. सुप्रिया शिंदे

दूरध्वनी :

९१-०२२-२८७२ ३९३९
  ९१-०२२-२८७६ ४४०८

वेळ :
 ९.०० ते १.००
४.०० ते ६.००

ई-मेल :

goregaon@deccanbank.com

     

बोरीवली
(एटीएम व सुरक्षित जमा कक्ष सुविधा )पत्ता :
कांदिवली हैप्पीहोम अपार्टमेंट को ऑप.हाऊसिंग सोसायटी लि. , शॉप नं. १, साईबाबा नगर, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई- ४०० ०९२, महाराष्ट्र.


शाखा व्यवस्थापक :

श्री. विजय राजपूरकर

दूरध्वनी :

९१-०२२-२८०५ ५१५७
९१-०२२-२८०६ ५१५७
९१-०२२-२८०५ ०१८२

वेळ :
 ९.०० ते १.००
४.०० ते ६.००

ई-मेल :

borivli@deccanbank.com

     

दहिसर
(सुरक्षित जमा कक्ष सुविधा )पत्ता :
निलेश अपार्टमेंट, एस. व्हि. रोड, दहिसर (पूर्व), मुंबई- ४०० ०६८, महाराष्ट्र.शाखा व्यवस्थापक :

श्रीमती. प्राजक्ता मयेकर

दूरध्वनी :

९१-०२२-२८९४ ५९३१
९१-०२२-२८९५८६५५


वेळ :
 ९:३० ते १.३०
४.०० ते ६.००

ई-मेल :

dahisar@deccanbank.com

     

घाटकोपर (पूर्व)
(एटीएम व सुरक्षित जमा कक्ष सुविधा )पत्ता :
२२०, मणी अपार्टमेंट्, रामनारायण नारकर रोड, (ओडियन सिनेमा रोड), घाटकोपर (पूर्व), मुंबई- ४०० ०७७, महाराष्ट्र.


शाखा व्यवस्थापक :

श्री. रविंद्र रघुनाथ खैरे

दूरध्वनी :

९१-०२२-२१०२ ३१२४
९१-०२२-२१०२ ०१७१
 ९१-०२२-२१०२ ३५५४

वेळ :
 ९.०० ते १.००
४.०० ते ६.००

ई-मेल :

ghatkopare@deccanbank.com

     


वाशी
पत्ता :
१ / २, निर्यातदार बिल्डिंग नं. २, ए.पी.एम.सी. भाजीपला मार्केट, सेक्टर- 19, तुर्भे, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०५, महाराष्ट्र.

शाखा व्यवस्थापक :

श्री विश्वास एम. करंबेळकर

दूरध्वनी :

९१-०२२-२७८४ ६३९८
 ९१-०२२-२७८४ ६३७७

वेळ :
 ९:३० ते २.००
३.०० ते ४:३०

ई-मेल :

vashi@deccanbank.com

     

ठाणे
(एटीएम , सुरक्षित जमा कक्ष व फ्रँकिंग सुविधा )पत्ता :
३ / ४, सदिच्छा अपार्टमेंट, गोकुळ नगर, एल.बी.एस. रोड, ठाणे (पश्चिम), पिन - ४०० ६०१ महाराष्ट्र.


शाखा व्यवस्थापक :

श्री . सुनिल भा. बच्चाव

दूरध्वनी :

९१-०२२-२१७२ ०१३२
९१-०२२-२१७२ ०१३६
 ९१-०२२-२१७२ ०१३७

वेळ :
 ९:३० ते १.३०
४.०० ते ६.००

ई-मेल :

thanew@deccanbank.com

     

खारघर
(एटीएम व सुरक्षित जमा कक्ष सुविधा )पत्ता :
प्रिमायसेस रेसिडेन्सी, शॉप नं.१२ ते १५, सेक्टर नं.११, प्लॉट नं.७१, खारघर, नवी मुंबई.


शाखा व्यवस्थापक :

श्रीमती अपर्णा एस वडके

दूरध्वनी :

९१-०२२-२७७४ ७७०१
९१-०२२-२७७४ ७७०२
९१-०२२-२७७४ ७७०३
 ०२२-२३८५ ४९९४

वेळ :
 १०.०० ते २.००
४.०० ते ६.००

ई-मेल :

kharghar@deccanbank.com

     

हडपसर,पुणे
(एटीएम व सुरक्षित जमा कक्ष सुविधा )पत्ता :
१ / २, शिंगोटे प्लाझा, प्लॉट नं. ४९/७ , मांजरी रोड,विठ्ठल नगर, पुणे-सोलापुर महामार्ग, हडपसर,पुणे ४११०२८


शाखा व्यवस्थापक :

श्रीमती. उषा दिवेकर

दूरध्वनि :

०२०-२६९९८८५२
०२०-२६९९८८५३

वेळ :
 १०.०० ते १.००
२.०० ते ५.००

ई-मेल :

hadapsar@deccanbank.com

     सासवड,पुणे
(एटीएम व सुरक्षित जमा कक्ष सुविधा )पत्ता :
हॉटेल प्रेसीडेंट,१५/१, सासवड एस.टी. डेपो समोर,सासवड,ता.पुरंदर, जि.पुणे -४१२ ३०१.

शाखा व्यवस्थापक :

श्री.दत्तात्रय दिवेकर

दूरध्वनी :

०२११५-२२२०३४
०२११५-२२२०५४

वेळ :
 १०.०० ते १.३०
२.३० ते ५.००

ई-मेल :

saswad@deccanbank.com

     
map

पत्ता : २१७, राजा राममोहन रॉय रोड,
गिरगांव,मुंबई-
४०० ००४