| मुख्य पृष्ठ | शाखा | अभिप्राय | करीयर | आमच्याशी संपर्क साधा | साइट मॅप |


                                           

मुदत ठेवीवरील व्याज दरमुदत ठेव योजना आणि व्याजसध्याचे व्याजदर दिनांक ०१-११-२०२२ पासून
सुधारीत व्याजदर दिनांक ०१-०३-२०२३ पासून
क्र. कालावधी सर्वसाधारण ठेवीदारांसाठी वरिष्ठ नागरीक / सर्व प्रकारच्या रजिस्टर्ड को- ऑप. सोसायटीज् / रजिस्टर्ड चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्यासाठी सर्वसाधारण ठेवीदारांसाठी वरिष्ठ नागरीक / सर्व प्रकारच्या रजिस्टर्ड को- ऑप. सोसायटीज् / रजिस्टर्ड चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्यासाठी
७ ते ४५ दिवस ३.००% ३.५०% ३.००% ३.५०%
४६ ते १७९ दिवस ४.५०% ५.००% ४.५०% ५.००%
१८० ते २१० दिवस ५.२५% ५.७५% ५.२५% ५.७५%
२११ ते १ वर्षापेक्षा कमी ५.५०% ६.००% ५.७५% ६.२५%
१ वर्ष ते २ वर्षापेक्षा कमी ६.१०% ६.६०% ६.७५% ७.२५%
२ वर्ष ते ३ वर्षापेक्षा कमी ६.२५% ६.७५% ६.७५% ७.२५%
३ वर्ष ते ५ वर्षापेक्षा कमी ६.१०% ६.६०% ६.२५% ६.७५%
५ वर्ष ते १० वर्ष ५.६५% ६.४५% ६.२५% ७.२५%


०.५०% अधिक व्याज दर

जेष्ठ नागरिकांसाठी (६० वर्षावरील) तसेच रजिस्टर्ड सहकारी संस्था व ट्रस्ट यांच्या १ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीच्या ठेवी वर ००.५०% अधिक व्याजmap

पत्ता : २१७, राजा राममोहन रॉय रोड,
गिरगांव,मुंबई-
४०० ००४