| मुख्य पृष्ठ | शाखा | अभिप्राय | करीयर | आमच्याशी संपर्क साधा | साइट मॅप |


                                           
दैनंदिन - ठेव योजना


दैनंदिन आवर्त ठेव

• दररोज ठेव किमान ५० रु. किंवा ५० रु. च्या पटीमध्ये
• खाते कालावधी १ वर्ष ते ३ वर्ष .


व्याज दर

अ.क्र. कालावधी दर
१ वर्षासाठी ३ %
१ वर्षाचे वर ते २ वर्ष. ४ %
२ वर्षाचे वर ते ३ वर्ष. ५ %

दैनंदिन चालू ठेव

• कर्जाची परतफेड करण्यासाठी विशिष्ट योजना

map

पत्ता : २१७, राजा राममोहन रॉय रोड,
गिरगांव,मुंबई-
४०० ००४