| मुख्य पृष्ठ | शाखा | अभिप्राय | करीयर | आमच्याशी संपर्क साधा | साइट मॅप |


                                           व्यवस्थापन वर्ग


अ.क्र. नाव पद
श्री. प्रकाश राणे सरव्यवस्थापक
श्री. विश्वनाथ तळवडेकर वरिष्ठ व्यवस्थापक (वसूली)
श्री. विजय शिराळी वरिष्ठ अधिकारी (लेखा)
श्री. सुनील एम हर्दीकर वरिष्ठ अधिकारी (मानव संसाधन,प्रशासन व केवायसी)

map

पत्ता : २१७, राजा राममोहन रॉय रोड,
गिरगांव,मुंबई-
४०० ००४