| मुख्य पृष्ठ | शाखा | अभिप्राय | करीयर | आमच्याशी संपर्क साधा | साइट मॅप |


                                           व्यवस्थापन वर्ग


अ.क्र. नाव पद
श्री .तानाजी एन. पवार सरव्यवस्थापक
श्री. प्रकाश आर. राणे उपसरव्यवस्थापक (वसूली ,विधी ,आणि विपणन )
श्री .विजय डी . शिराळी उपसरव्यवस्थापक (लेखा व समाशोधन , केवासी )
श्री .राजू व्हि . जाधव वरिष्ठ व्यवस्थापक (मानव संसाधन ,प्रशासन ,डेव्हलपमेंट आणि भाग विभाग )

map

पत्ता : २१७, राजा राममोहन रॉय रोड,
गिरगांव,मुंबई-
४०० ००४