| मुख्य पृष्ठ | शाखा | अभिप्राय | करीयर | आमच्याशी संपर्क साधा | साइट मॅप |


                                           व्यवस्थापन वर्ग


अ.क्र. नाव पद
श्री. प्रकाश राणे सरव्यवस्थापक
श्री .निलेश आजगावकर वरिष्ठ व्यवस्थापक (एच आर आणि ऍडमिन)
श्री. सुरेश शिंदे वरिष्ठ व्यवस्थापक (लेखा)
श्री. विश्वनाथ तळवडेकर वरिष्ठ व्यवस्थापक (वसूली)
श्री. विजय शिराळी वरिष्ठ अधिकारी (लेखा)

map

पत्ता : २१७, राजा राममोहन रॉय रोड,
गिरगांव,मुंबई-
४०० ००४